Pomen izraza osebno trenerstvo in razlaga nekaterih nazivov v športu


V zadnjem času se v športu in športni rekreaciji kaže vedno večja potreba ljudi po osebnem trenerju, po njihovem znanju in motiviranju ter po njihovi prisotnosti na treningu. To je vsekakor dobrodošlo, saj to pomeni, da je vedno več ljudi redno, sistematično in pod strokovnim vodstvom telesno aktivnih, kar v športni stroki uvrščamo v najvišjo raven ukvarjanja s telesno aktivnostjo.  Tako se tudi termin osebni trener vedno pogosteje uporablja med ljudmi.  Povezano s tem tudi vedno več delavcev v športu uporablja ta naziv. Pri tem pa marsikdo od delavcev v športu z vidika izobrazbe in strokovne usposobljenosti ne izpolnjuje potrebnih kompetenc. Delavci v športu kot vadeči pa uporabljajo  še številne druge izraze: fitnes trener, kondicijski trener, inštruktor… V tem in v še prihajajočem članku bomo zato opisali nekaj  različnih nazivov v športu in vadbi in opredelil, kdo je kompetenten za osebno trenerstvo. Razjasnili bomo kaj pravzaprav pomeni osebno trenerstvo in kaj fitnes trenerstvo ter zakaj je dobro za ljudi, da koristijo to storitev.

Večina ljudi s katerimi se pogovarjam razumejo naziv osebni trener kot strokovni naziv, marsikdo pa  povrhu tega ta naziv povezuje zgolj s fitnes vadbo in ga enači s fitnes trenerjem. To vsekakor ni povsem pravilno in je zelo ozko gledano. V športni stroki imamo več nazivov za delavce, ki so strokovnjaki za telesno pripravo in oblikovanje telesa posameznika. Tako imamo v okviru vadbe v fitnesu tri stopnje (od najnižje k najvišji): vaditelj, inštruktor in trener. Te nazive se lahko pridobi ali preko študija določene smeri na Fakulteti za šport ali pa preko tečajev, ki jih organizira FZS. V okviru Fakultete za šport pa si lahko s študijem ustrezne smeri pridobiš tudi naziv kondicijski trener, ki zaradi svoje obsežnosti in zahtevnosti omogoča tudi pridobitev najvišjega naziva za delo na fitnesu in sicer naziv trener fitnesa. Še vedno ni bilo nič omenjenega o pridobitvi naziva osebni trener. Razlog je v tem, da osebno trenerstvo načeloma lahko izvaja kdorkoli od prej naštetih, pri tem pa ne gre za strokovni naziv, saj beseda osebni samo poudarja način treninga s trenerjem, ki poteka 1 na 1. Največkrat pa se razume, ker poteka trening 1 na 1, da ima tak trener največjo mero znanja in izkušenj s področja telesne aktivnosti (razvoj sposobnosti, oblikovanje telesa, motiviranje…) pa tudi morda prehrane in da je kompetenten celostno obravnavati vadečega. Upam da smo s tem člankom malenkost bolj razjasnili zmedo z nazivi na področju telesne priprave posameznika v kratkem pa objavimo še 2. članek.

Preberete lahko še sledeče sorodne članke
Kateri osebni trener je primeren za vas in zakaj se zanj odločiti