Multipla skleroza in gibanje


Pri Bodyteam-u smo v sodelovanju z nevrološko ambulanto pripravili različico programa Body T (terapevtska vadba, več info na: skupinska Bodyvadba), ki je namenjen rehabilitaciji ljudi z multiplo sklerozo. Najprej bom opisal nekaj osnovnih informacij o gibanju z vidika multiple skleroze, nato pa na kratko opredelil pomen vadbe Body T v tem kontekstu. Sicer se vadba že uspešno izvaja!

Multipla skleroza povzroča številne zdravstvene težave. Eden ključnih problemov pa se pojavlja prav pri gibanju posameznika. Tako prihaja do primarnih kot tudi do sekundarnih težav v delovanju različnih organov, nevro-mišičnem in kostno mišičnem sistemu ter na psihosocialnem področju.
Znanstveno ni dokazano, da rehabilitacija s fizično aktivnostjo zdravi ali zmanjšuje stopnjevanje bolezni. Vsekakor pa je dokazano, da z gibanjem pripomoremo h kvalitetnejšemu življenju posameznika.
Številne raziskave so navedle, da telovadba, ki je ustrezno načrtovana vpliva tako na izboljšanje aerobne vzdržljivosti (VO2max), povečanje mišične moči, izboljšanje gibljivosti ter posledično vpliva tudi na boljše psihično stanje (depresija, psihosocialni stiki) bolnikov z multiplo sklerozo. Tako tudi zmanjšamo možnost pojavljanja sekundarnih težav: osteoporoza, srčno-žilne bolezni…

Pozitivni učinki primernega gibanja torej so:

 • izboljšanje cirkulacije in vseh telesnih funkcij
 • povišanje količine kisika v krvi
 • ohranjanje močnih mišic in krepitev oslabelih
 • ohranjanje gibljivosti sklepov in preprečevanje togosti
 • pomaga zmanjšati spastičnost
 • pomaga ohranjati neodvisnost
 • preprečuje depresijo
 • preprečuje atrofijo (oslabelost) mišic
 • daje več energije za dnevna opravila

Za obolele z multiplo sklerozo je značilno,da se pogosto hitro utrudijo in ravno utrudljivost je ena od najbolj motečih težav, ki lahko močno vpliva na vsakdanje življenje. Zato mora biti program fizioterapije ustrezno prilagojen. Napačno pa bi bilo, da bi se zaradi strahu pred izčrpanostjo in utrujenostjo izogibali vsakršni telovadbi. Ključnega pomena je torej zmerna aktivnost, ki ne izčrpa vadečega. Telovadba za bolnike v zgodnji fazi ali z blago obliko naj bi bila tako oblikovana iz razteznih gimnastičnih vaj, vaj za povečanje aerobne vzdržljivosti, vaj za moč (enostavnih in kompleksnih), vaj ravnotežja in koordinacije. Pri vsem skupaj je pomembno, da se vadeče ne preobremeni s preveliko intenzivnostjo ali s preveliko količino vadbe. Načeloma za zgodnje faze bolezni velja, da enaka vadba, ki je primerna za zdravo populacijo, prinese tudi pozitivne učinke pri obolelih . Tako bi bila smiselna 2-3x tedenska enourna zmerna telesna aktivnost pod strokovni vodstvom.

Vadba Body T in multipla skleroza

Pri Bodyteam-u smo v sodelovanju z nevrološko ambulanto pripravili programe vadbe in rehabilitacije obolelih za multiplo sklerozo in se že uspešno izvaja. Vadba Body T je primerna za obolele v zgodnjih fazah bolezni in za tiste z enostavnejšimi oblikami. Prednost vadbe je vsekakor majhnost skupin (max. 4 vadeči) in neposredna bližina nevrološke ambulante.
Na razpolago imamo primeren vadbeni prostor opremljen z vsemi potrebnimi rekviziti (elastike, palice, ravnotežnostne plošče, kardio naprave, trenažerje in še mnoge rekvizite).
Vadba je sestavljena iz

 • dinamičnih in statičnih razteznih vaj (z lastnim telesom, z elastikami in palicami),
 • vaj za moč (na trenažerjih, z elastikami, lahkimi prostimi utežmi, obtežilnimi kroglicami, velikimi in malimi žogami, palicami),
 • aerobne vadbe (na tekaču, sobnemu kolesu, klopici),
 • vaj ravnotežja in sklepne stabilizacije (ravnotežnostne plošče, gym stick, žoge) in
 • vaj koordinacije (vaje na mestu ali v hoji z različnimi kombinacijami z roko, nogo ali dodatnim rekvizitom).

Pri vsem skupaj pa se vadeče ne preobremeni niti količinsko (čas izvajanja vaje, število ponovitev, odmor, čas vadbe…), niti z vidika intenzivnosti (pogovorni tempo pri kardio vadbi, bremena pod 70%RM).
Prednost vadbe je tudi možnost izbire različnih terminov (vadbo lahko tako obiskujejo tudi 3x tedensko), kombinacija z jogo in terapevtsko masažo. Vadba traja 1 uro.

Za podrobnejše informacije o učinkih vadbe pri multipli sklerozi in rezultate posameznih raziskav si lahko pogledate v spodnjih virih:

 • A. Solari, G. Filippini, P. Gasco, L. Colla, A. Salmaggi, L. La Mantia, M. Farinotti, M. Eoli, L. Mendozzi: Physical rehabilitation has a positive effect on disability in multiple sclerosis patients. 5.7.2011 pridobljeno iz: http://www.neurology.org/content/52/1/57.short
 • Graham, J. (2001). Multipla skleroza: vodnik za samopomoč. Ljubljana: Zdruţenje multiple skleroze Slovenije.
 • Hajewska-Kosi, H. (1998). Obnovitvena rehabilitacija v centru MS v topolščici. Glasilo MS, 37, 38-42.
 • Dr Jack H. Petajan, Eduard Gappmaier, Andrea T. White, Mark K. Spencer, Lizbeth Mino, Richard W. Hicks: Impact of aerobic training on fitness and quality of life in multiple sclerosis. 1.7.2011 pridobljeno iz: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.410390405/abstract
 • Korošec, S. (2002). Telesna vadba bolnikov z multiplo sklerozo. Glasilo MS, 46, 18-20.
 • Lorger, P. (2005). Utrudljivost pri bolnikih z multiplo sklerozo. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta.
 • Louisa S. DeBolt, Jeffrey A. McCubbin: The Effects of Home-Based Resistance Exercise on Balance, Power, and Mobility in Adults With Multiple Sclerosis.
 • Rietberg MB, Brooks D, Uitdehaag BMJ, Kwakkel G: Exercise therapy for multiple sclerosis.
 • S. Mostert, J. Kesselring: Effects of a short-term exercise training program on aerobic fitness, fatigue, health perception and activity level of subjects with multiple sclerosis. 30.5.2011 pridobljeno iz: http://msj.sagepub.com/content/8/2/161.short