Literatura


Članki so napisani s pomočjo sledeče literature:
Glavna literatura:

  • Essentials of strength training and conditioning: Thomas R., Baechle
  • Osnove športnega treniranja: Anton Ušaj
  • Osnove gibanja: Borut Pistotnik
  • Therapeutic exercise for musculoskeletal injuries: Peggy A. Houglum
  • Trening otrok in mladine: Branko Škof
  • Periodization: theory and methodology of training: Tudor O. Bompa
  • Spreminjanje-stalnost (fiziologija): Mirjam Lasan

Še številni drugi strokovni članki in knjige.