hitrost


Pri telesni pripravi je v večini športov pomembna poleg drugih motoričnih sposobnosti tudi hitrost. Po večini v treningu rekreativcev ni toliko pomembna, vsekakor pa je hitrost pomemben del treninga tekmovalnih športnikov. Osnovna definicija hitrosti razlaga, da je hitrost motorična sposobnost za katero je značilno doseganje največje hitrosti gibanja kot posledice […]

Hitrost